7.7.13

EXPOSICIÓ


Desprès d’un silenci més o menys llarg per diferents motius personals, encetarem de nou aquest contacte via internet per a tornar a ensenyar-vos noves obres, treballs recents, històries d’art i el que convingui per tal d’oferir-vos una informació de la meva vida artística. Com algunes coses ja han passat, potser serà millor mirar el present i comentar el que en aquest moment estic fent. Sabeu que la meva obra gira al voltant d’uns quants temes i potser els que més cal destacar són el famosos músics i tertúlies i també tot el que està relacionat amb la vida i elements festius del nostre folklore tradicional, però també m’agrada experimentar en noves idees i propostes treballant amb diferents tipus de papers per a cercar noves textures i obrint nous camps amb altres tipus d’imatges i temes. Vaig rebre informació d’un concurs de dibuix que va semblar-me molt interessant. La convocatòria era de la Reial Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi, amb la denominació de Premi Internacional de dibuix Ynglada-Guillot. Possiblement el que més va animar-me va ser que era un concurs de dibuix (en blanc i negre), tècnica en la qual m’hi sento molt agust treballant-hi. També, indiscutiblement la categoria del premi i la gran quantitat d’artistes que s’hi presenten i això sempre és molt bo, aprens moltíssim i veus altres idees de bons artistes. El primer premi que es va atorgar en la primera convocatòria va ser el gran dibuixant Alfred Opisso, l’any 1959. La segona convocatòria l’any 1960, la va guanyar Montserrat Gudiol i així sucessivament fins arribar a l’actual any 2013. Tot això va servir per encoratjar-me a provar i veure les possibilitats que podria tenir, no per a guanyar, sinó per si tindria sort de ser seleccionat, ja que els artistes seleccionats participen en una exposició col•lectiva. Bé, fa uns dies vaig rebre un escrit comunicant-me que entre tres-cents i tants artistes participants n’havien seleccionat 19 i jo era un d’ells. L’exposició dels seleccionats és a l’Espai VolArt de la Fundació Privada Vila Casas, al C. Ausiàs Marc, 22 de Barcelona, i fins al dia 21 de juliol. Estic content amb el resultat i això, indubtablement, és una càrrega anímica molt bona per seguir amb la creativitat artística i treballant amb i per l'art. Podeu veure l’obra presentada al concurs que és un dibuix a tinta. Fins aviat. 


 


Después de un silencio más o menos largo por diferentes motivos personales, empezaremos de nuevo este contacto vía internet para volver a enseñar nuevas obras, trabajos recientes, historias de arte y lo que convenga para ofrecer una información de mi vida artística.
Como algunas cosas ya han pasado, quizá sea mejor mirar el presente y comentar lo que en este momento estoy haciendo.
Sabéis que mi obra gira en torno a unos cuantos temas y quizás los más destacados son los famosos músicos y tertulias y también todo lo relacionado con la vida y elementos festivos de nuestro folklore tradicional, pero también me gusta experimentar en nuevas ideas y propuestas trabajando con diferentes tipos de papeles para buscar nuevas texturas y abriendo nuevos campos con otros tipos de imágenes y temas.
Recibí información de un concurso de dibujo que me pareció muy interesante.
La convocatoria era de la Real Academia de Bellas Artes Sant Jordi, con la denominación de Premio Internacional de dibujo Ynglada-Guillot.
Posiblemente lo que más me animó fue que era un concurso de dibujo (en blanco y negro), técnica en la que me siento muy a gusto trabajando.
También, indiscutiblemente la categoría del premio y la gran cantidad de artistas que se presentan y eso siempre es muy bueno, aprendes muchísimo y ves otras ideas de buenos artistas. El primer premio que se otorgó en la primera convocatoria fue el gran dibujante Alfred Opisso en el año 1959. La segunda convocatoria en el año 1960, la ganó Montserrat Gudiol así sucesivamente hasta llegar a la actual año 2013.
Todo esto sirvió para animarme a probar y ver las posibilidades que podría
tener, no para ganar, sino por sí tendría suerte de ser seleccionado, y poder participan en la exposición colectiva.
Bueno, hace unos días recibí un escrito comunicándome que entre trescientos y tantos artistas participantes habían seleccionado 19 y yo era uno de ellos. La exposición de los seleccionados es el Espacio VolArt de la Fundación Privada Vila Casas, en el C. Ausiàs Marc, 22 de Barcelona,
​​y hasta el día 21 de julio.
Estoy contento con el resultado y esto, indudablemente, es una carga anímica muy buena para seguir con la creatividad artística y trabajando con y por el arte. Podéis ver la obra presentada al concurso que es un dibujo a tinta.
Hasta pronto.