8.12.09

Seguici Popular

Un exemple de les obres recents de la temàtica fantàstica del nostre Seguici Popular, amb una sèrie d'elements prou coneguts per la gent de la nostra Tarragona.

No hay comentarios: